Team coach és Tréner képzés 2024

2024 januárjában indítjuk el a Team coach és Tréner képzésünk újabb évfolyamát, amely ötvözi a személyes és online oktatási lehetőségeket, valamint a kontaktórás és aszinkron tanulási feladatokat.

A képzés felépítése

1

Tréner képzés

(választható) és vizsgával zárul

A modul időtartama: 15 hét, összesen 80 + 20 óra.

2

Team Coach képzés

(választható) és vizsgával zárul

A modul időtartama: 14 hét, összesen 80 + 20 óra.

Team coach képzés

Tanfolyamunk 80 óra kontaktórás oktatást (mely lehet személyes és online formátumú) tartalmaz, mely kiegészül összesen 20 óra aszinkron tanulással (egyéni feladatok).

A Team coach képzés során megismerjük és gyakoroljuk azokat a technikákat, amelyeket hatékonyan tudunk csoportos és team coaching programok során használni. Ezen felül továbbá megosztjuk Veletek, mi a különbség a csoportos coaching, a team coaching és a tréning között. 
Ezen fejlesztési forma közelebb áll a coachinghoz, mint a tréninghez, és kiváló indulási alapot jelenthet azok számára, akik eddig egyéni üléseket vezettek, ám a jövőben szeretnének csoportokkal is foglalkozni.

A tanfolyami rész során komplex tudást és gyakorlatot osztunk meg hallgatóinkkal, amely a megrendelői igények felmérésétől, a folyamattervezésen át, egészen a team coaching ülések során felmerülő nehéz helyzetek kezeléséig tart.

A modul során megismerjük és gyakoroljuk az action learning módszertanát is, amely az egyik leghatékonyabb eszköz, amennyiben egy csoport erejét és tudását szeretnénk felhasználni az egyén problémájának megoldására.

Annak érdekében, hogy ne csak szakmailag, hanem üzletileg is sikeres coach hivatást tudjunk felépíteni, a képzés ezen szakaszában elméleti és gyakorlati betekintést is nyújtunk a személyes márkaépítés kezdeti lépéseibe, valamint áttekintjük a vállalkozásindítási és építési tudnivalókat.

Ezen tematikai rész elvégzése után képes leszel felkészülten vezetni Team coaching üléseket és coaching eszközökkel támogatni csoportokat.

A team coach képzésen kizárólag korábban coach képzést végzett szakemberek vehetnek részt.Tréner képzés
 

Tanfolyamunk 80 óra kontaktórás oktatást (mely lehet személyes és online formátumú) tartalmaz, mely kiegészül összesen 20 óra aszinkron tanulással (egyéni feladatok).

A tanfolyamunkat az alábbi lépések mentén építettük fel:

Forgatókönyv készítés

A résztvevők a képzés elején kiválasztanak egy témát, amely közel áll a szívükhöz, amelyben nagy kihívást látnak, és ebben a témában elkészítenek egy-egy tréning forgatókönyvet.

Minden résztvevő más témát dolgoz fel a képzés időtartamában, így az elkészülő anyagok több területen használhatóak lesznek. A forgatókönyv elkészítéséhez a hallgatók mentorai támogatást nyújtanak, visszajelzést adnak, gyakorlatokat és elméleti blokkokat, olvasnivalót, videókat javasolnak igény szerint.

A tanfolyam végén az elkészült anyagokat az összes résztvevő megkapja, így mindenki annyi forgatókönyvvel lesz gazdagabb, ahány hallgató része a képzésnek (ezen felül a trénerek is biztosítanak forgatókönyveket).
 

Tanulópárok

A képzés kezdeti szakaszában, a témaválasztást követően  a résztvevők tanulópárt is választanak. A párok együtt fognak készülni, dolgozni, tanulni a képzési alkalmakon kívül is.
Támogatják egymást a forgatókönyv készítésben, és gyakorlatok kialakításában és levezetésében is. Tapasztalataink szerint ez remek kiindulópontja lehet egy értékes network kiépítésének, így bátorítjuk a tanulópárok személyes találkozását is.
 

Jégtörő, energizáló, lezáró gyakorlatok facilitálása

A második képzési alkalomtól a tanulópárok együtt vagy külön-külön (ez egyéni preferencia kérdése) rövid gyakorlatokkal készülnek, azokat levezetik és visszajelzést kapnak rá. Ezen feedback-ek nem csak a gyakorlat tartalmára, hanem sokkal inkább a módszertani elemekre, vezetési és kommunikációs stílusra vonatkoznak.
A visszajelzések minden esetben megerősítő vagy építő jellegűek, így a résztvevők könnyen be tudják fogadni és akár beépíteni azokat.


Tapasztalati tanulás

Meggyőződésünk, hogy az igazi mély tanulás sokszor a személyes tapasztalatokra való megfelelő reflektálásból tud megszületni, ennek megfelelően képzésünk 80%-ban gyakorlatorientált, és sok-sok önreflexióra ad teret.

Módszereinkkel támogatjuk az eltérő tanulási preferenciáknak megfelelő fejlődést: tudjuk, hogy nem mindenkinek elég hallani vagy látni valamit, sokan meg kell tapasztaljanak egy jelenségeket ahhoz, hogy utána arról érdemben tanulni tudjanak.

Az olyan fontos fogalmakat, mint a csoportdinamika, az ellenállás, vagy a történetmesélés hatása, tapasztalati úton sajátítják el a résztvevőink.
 

Mentorálás

A vezető trénerek mentorként a képzés során végig jelen vannak, hallgatóink kérdezhetnek tőlük a tananyag, a gyakorlatok vagy a forgatókönyv kapcsán. Emellett egyéni és csoportos mentoring alkalmakat is tartunk, valamint alkotunk egy közös messenger csoportot, ahol a felmerülő kérdésekre kapnak választ hallgatóink.
Résztvevőink már a tanfolyam ideje alatt is tartanak workshopokat, programokat. Ebben az esetben felkészülésüket támogatjuk, visszajelzést adunk rá.
 

Az elmélet feldolgozása

Némely résztvevő számára fontos a struktúra és az elmélet a tanulás során, ebből fakadóan számos tananyag részt, mint például az alkalmazható gyakorlat típusokat, a tanulási stílusokat vagy a különböző fejlesztési formákat fontos megismerni elméleti oldalról is.
Azt is hisszük, hogy az elméletet nem feltétlenül egy prezentáció formájában a legjobb átadni, hanem sokkal kreatívabb és mozgalmasabb módszerekkel: például, egy kiállítást rendezni az egyes elemekből és a csoportot végigvinni a kiállításon, miközben a tréner idegenvezetőként elmondja a fontosabb pontokat, vagy éppen egy térbeli skálán állítások formájában feldolgozni bizonyos elméleti részeket.


Szituáció és esetfeldolgozások

A képzés során rengeteg esetet osztunk meg hallgatóinkkal a több ezer órányi tréning praxisunkból: ezek között vannak sikertörténetek, emberileg vagy csoportdinamikailag nagyon nehéz helyzetek, szakmailag izgalmas kihívások vagy éppen nagyon kínos sztorik.

A (természetesen név nélkül, felismerhetetlen formában) megosztott eseteken a résztvevők azért dolgoznak, hogy amikor ők szembesülnek hasonlóval, akkor már rendelkezzenek ötletekkel, megoldási lehetőségekkel.
A legtöbb helyzetnek nem csak egy jó megfejtése van, mi pedig bátorítjuk az eltérő megoldásokon való gondolkodást, sőt, az egymástól különbözően működő hallgatóink rengeteget tudnak ilyen formában egymástól is tanulni.
 

A vizsga

Korábbi hallgatóink szerint a záróvizsga az egyik leginkább komplex és tanulságos része a képzésünknek: a képzés első napján indul, a témaválasztással, és a többi alkalom is folyamatosan hozzátesz valamit. Maga a vizsgaalkalom tartalmaz egy konkrét esetfeldolgozást, valamint egy önreflexiós tesztet, amely során a saját tanulására és tréneri működésére tud minden egyén reflektálni.
A vizsga része egy gyakorlat gyűjtemény felállítása is, az alábbi módon: minden résztvevőnek hoznia szükséges három, számára kedves gyakorlatot leírással. Ezen gyakorlatok összességét a hallgatók magukkal viszik az eseményt követően.


Különleges elemek a képzésben

A fentieken túl számos olyan eleme van a programnak, ami igazi élményt ad a résztvevőknek: a személyes alkalmakon kerettörténetbe ágyazott programokkal dolgozunk, élménypedagógiai játékokkal, mint például egy különleges dob vagy egy szivárvány-ernyő, amellyel egy múzeum kertjében játszunk.

Megosztjuj a tanulási élmény alkotásának egyszerű lépéseit egy tervező vászon formájában, és igazán kihasználjuk a teret, amelyben éppen vagyunk: a résztvevők ötleteket és szimbólumokat keresnek például a Ráday utcában vagy a Duna parton.

A képzés során nem csak átadunk ismereteket és gyakorlatokat, hanem a lényegi hangsúlyt a személyes tapasztalásra, az élményekre és a közösségi tanulásra helyezzük.


A team coach és Tréner képzés részletes órarendjét és tematikai leírását itt találod:

Team coach és Tréner képzés 2024  - Részletes órarend és tematika

 

A Tréner képzés megadja mindazokat az ismereteket, gyakorlati tudást és saját élményt, amelyek képessé tesznek Téged arra, hogy önállóan megvalósíts egy komplex tréningnapot az igények tisztázásától, a tréning aprólékos megtervezésén és összeállításán át egészen az utómunkáig.

Komplex módszertant oktatunk, mely tartalmazza a tréneri hivatáshoz szükséges alap tematikus ismereteket, de a hangsúlyt a könyvekből is elsajátítható elméletek helyett a saját élményű, tapasztalati tanulásra és a gyakorlatokra helyezzük. A modul során fókuszálunk az önismeretre, a kommunikációra és a tréningmódszertanra (felépítés, gyakorlattípusok, eszközök stb.).

Azoknak ajánljuk elsősorban, akik:
- még nem tartottak tréninget, de szándékukban áll,
- tartottak már tréninget, de szeretnék rendszerbe terelni és kiegészíteni, elméletileg is megalapozni a tudásukat,

- coachként más fejlesztési irányok iránt is érdeklődnek, szélesíteni szeretnék a portfoliójukat,
- vezetőként gyakran tartanak a munkatársaknak belső tréningeket, oktatásokat és ehhez szeretnének módszert tanulni,
- karrierváltásban gondolkodnak és szívesen foglalkoznának emberekkel, csoportokkal,
- gyakorló trénerek, akik hisznek a folyamatos önfejlesztésben, és nyitottak az új ismeretekre és a folyamatos önreflexióra,
- akik belső trénerként dolgoznak és szeretnének továbbfejlődni,
- új inspirációra vágynak, új gyakorlatokra és szemléletre,
- szeretnék frissíteni a tréneri eszköztárukat és mélyíteni a szakmai önismeretüket,

- azt érzik, egyszerűen erre születtek. :-)

A modul során a tréneri szakma mellett foglalkozunk a brandépítéssel, a személyes márka felépítésével, valamint a vállalkozásindítás kérdéseivel is - megadjuk a kezdő lökést ebben is (akárcsak a Team coaching modulban).
Ajánlunk szakirodalmat, mutatunk és közösen végrehajtunk gyakorlatokat, megtanulunk közösen reflektálni, reflexiós beszélgetést vezetni, és mentoráljuk a résztvevőket menet közben.

A tréner képzésünk második felében elmélyítjük a tréneri kommunikációs készségeket, foglalkozunk a tudatos jelenlét kérdésével, a különböző előadói stílusokkal, valamint részletesebben a hitelességgel és az etikai kérdésekkel.
A csoportdinamikában és a konfliktuskezelésben más módszertanok technikáiból mutatunk olyanokat, melyek tréningen is jól használhatóak (resztoratív szemlélet és megoldásfókuszú gondolkodás).

Tanfolyamunk egyik kiemelt témájaként kezeljük majd a csoportban megjelenő ellenállást és annak kezelését.

Komplex tréner képzésünk elvégzésének eredményeképp képessé válsz arra, hogy megtervezz, összeállíts és levezess egy-, vagy akár többnapos tréningeket.

A modul időtartama: 15 hét, összesen 80 + 20 óra.

A modul elvégzése nem kötelező.

A modul vizsgával zárul.

A Team coach képzés során megismerjük és gyakoroljuk azokat a technikákat, amelyeket hatékonyan tudunk csoportos és team coaching programok során használni. Ezen felül továbbá megosztjuk Veletek, mi a különbség a csoportos coaching, a team coaching és a tréning között. 
Ezen fejlesztési forma közelebb áll a coachinghoz, mint a tréninghez, és kiváló indulási alapot jelenthet azok számára, akik eddig egyéni üléseket vezettek, ám a jövőben szeretnének csoportokkal is foglalkozni.

A tanfolyami rész során komplex tudást és gyakorlatot osztunk meg hallgatóinkkal, amely a megrendelői igények felmérésétől, a folyamattervezésen át, egészen a team coaching ülések során felmerülő nehéz helyzetek kezeléséig tart.

A modul során megismerjük és gyakoroljuk az action learning módszertanát is, amely az egyik leghatékonyabb eszköz, amennyiben egy csoport erejét és tudását szeretnénk felhasználni az egyén problémájának megoldására.

Annak érdekében, hogy ne csak szakmailag, hanem üzletileg is sikeres coach hivatást tudjunk felépíteni, a képzés ezen szakaszában elméleti és gyakorlati betekintést is nyújtunk a személyes márkaépítés kezdeti lépéseibe, valamint áttekintjük a vállalkozásindítási és építési tudnivalókat.

Ezen tematikai rész elvégzése után képes leszel felkészülten vezetni Team coaching üléseket és coaching eszközökkel támogatni csoportokat.

A team coach képzésen kizárólag korábban coach képzést végzett szakemberek vehetnek részt.


A modul részletes óráinak részletes tematikai leírását az alábbi linken találhatod:

Team coach és Tréner képzés 2024  - Részletes órarend és tematika

 

A modul időtartama: 14 hét, összesen 80 + 20 óra.

A modul elvégzése nem kötelező.

A modul vizsgával zárul.

Érdeklődöm a képzés iránt

Jelentkezés

Nyílt napra jelentkezem

Jelentkezés

Jelentkezem a képzésre

Jelentkezés

Korábbi tanfolyam képek

Team coach és Tréner képzés 2024 - 2024 tavasz
Team coach és Tréner képzés 2024 - 2024 tavasz
Team coach és Tréner képzés 2024 - 2024 tavasz
Team coach és Tréner képzés 2024 - 2024 tavasz
Team coach és Tréner képzés 2024 - 2024 tavasz
Team coach és Tréner képzés 2024 - 2024 tavasz
Team coach és Tréner képzés 2024 - 2024 tavasz
Team coach és Tréner képzés 2024 - 2024 tavasz
Team coach és Tréner képzés 2024 - 2024 tavasz
Team coach és Tréner képzés 2024 - 2024 tavasz
Team coach és Tréner képzés 2024 - 2024 tavasz
Team coach és Tréner képzés 2024 - 2024 tavasz
Team coach és Tréner képzés 2024 - 2024 tavasz
Team coach és Tréner képzés 2024 - 2024 tavasz
Team coach és Tréner képzés 2024 - 2024 tavasz
Team coach és Tréner képzés 2024 - 2024 tavasz
Team coach és Tréner képzés 2024 - 2024 tavasz
Team coach és Tréner képzés 2024 - 2024 tavasz
Team coach és Tréner képzés 2024 - 2024 tavasz
Team coach és Tréner képzés 2024 - 2024 tavasz
Team coach és Tréner képzés 2024 - 2024 tavasz
Team coach és Tréner képzés 2024 - 2024 tavasz
Team coach és Tréner képzés 2024 - 2024 tavasz
Team coach és Tréner képzés 2024 - 2024 tavasz
Team coach és Tréner képzés 2024 - 2024 tavasz
Team coach és Tréner képzés 2024 - 2024 tavasz
Team coach és Tréner képzés 2024 - 2024 tavasz
Team coach és Tréner képzés 2024 - 2024 tavasz
Team coach és Tréner képzés 2024 - 2024 tavasz
Team coach és Tréner képzés 2024 - 2024 tavasz

Beszámolók

Évek óta terveztem folytatni a tanulmányaimat az oktatói pályán, mert nagyon hiszek az élethosszig tartó tanulásban, és büszke vagyok rá, hogy folyamatosan az élet minden területéről érkez…

Elolvasom
feedbacks/feedback-70051.jpg
Réka

Team coach és Tréner képzés 2024

A képzés valóban egy felejthetetlen élmény volt!
A csapat rendkívül segítőkész, rengeteg remek trénerrel és gyakorlattal. Bátran ajánlom mindenkinek, aki lendületes és újszerű k&eac…

Elolvasom
feedbacks/feedback-70760.jpeg
Erika

Team coach és Tréner képzés 2024

Olyan gyakorlatias és élményalpú képzés, amellyel sokszor elrepültek a képzési napok. Az elején azért vágtam bele a tréner és team coach modulba, mert érdekelt a téma, most már al…

Elolvasom
feedbacks/feedback-1115.jpeg
Linda

Team coach és Tréner képzés 2024

A képzés nagyon interaktív volt és erősen gyakorlati fókuszú. Rengeteget tanultam a tréneri szakmáról és azóta el is kezdtem vállalaton belül tréningeket tartani/megszervezni. Szívből ajá…

Elolvasom
feedbacks/feedback-71152.jpeg
Tímea

Team coach és Tréner képzés 2024