Moduláris Life, Business és Team coach képzés

A 2023 februárjában már tizenkettedik évfolyamát indító, hazánkban egyedülálló, választható modulokból felépülő komplex coach tanfolyamunk lehetővé teszi, hogy saját igényeidnek és céljaidnak megfelelő képzést állíts össze.

A képzés felépítése

1

Önismereti modul

(kötelező)

A modul időtartama: 3 hét, összesen 12 + 8 óra.

2

Coaching Technikák modul

(kötelező) és vizsgával zárul

A modul időtartama: 6 hét, összesen 76 + 41 óra.

3

Hivatás és Karrier modul

(választható) és vizsgával zárul

A modul időtartama: 5 hét, összesen 20 + 2 óra.

4

Emberi Kapcsolatok modul

(választható) és vizsgával zárul

A modul időtartama: 6 hét, összesen 24 + 4 óra.

5

Testtudatosság modul

(választható)

A modul időtartama: 2 hét, összesen 20 óra.

6

Business coaching modul

(választható) és vizsgával zárul

A modul időtartama: 6 hét, összesen 28 + 6 óra.

7

Team Coaching modul

(választható) és vizsgával zárul

A modul időtartama: 5 hét, összesen 40 + 20 óra.

8

Coaching szemléletű EXX szakértő modul

(választható) és vizsgával zárul

A modul időtartama: 9 hét, összesen 32 óra.

A képzés során összesen nyolc modul közül választhatsz (két kötelező és hat szabadon választható), melyek magukba foglalják mindazon elméletet, módszereket és gyakorlatokat, amelyekkel egy modern, tudatos coachnak rendelkeznie szükséges.
A tanfolyamot három modul választása esetén kezdheted meg, melynek tartalmaznia szükséges a két kötelező modult.

Tanfolyamunk első része a saját életterületeid feltérképezése és személyes fejlődésed mellett arra helyezi a fókuszt, hogy megismerjük az elménk, az idegrendszerünk alapvető működési mechanizmusait, és felfedezzük a gondolati, érzelmi, cselekvési válaszaink rendszerét és folyamatát. 
A modul során megismerjük hogy a múltunk eseményei és azok interpretációi (neveltetésünk, a minket körülvevő társadalmi és kultúrális környezet, a szocializációs folyamatunk, kapcsolataink állapota, stb.) milyen hatást gyakorolnak a jelen döntéseinkre, nézőpontjainkra, érzésvilágunkra.

Ez követően felfedjük, hogy miképp lehet ezen folyamatokon különböző módszerekekkel pozitív irányba változtatni. Fejlesztjük az önreflexió képességét.

A folytatásban az életünkben megjelenő szenvedés mérséklésének megoldásaira fókuszálunk és a tematika részét képezi még ezen felül a stresszkezelés témaköre is. A modult a saját, több életterületen megjelenő identitásunk felfedezésének és meghatározásának gyakorlatával zárjuk.

A modul időtartama: 3 hét, összesen 12 + 8 óra.

A modul elvégzése kötelező.

Ezen modulban megismerkedünk a különböző coaching folyamatmodelekkel, módszertanokkal, valamint gyakoroljuk a különböző coaching eszközöket. Ezek mellett megismerkedünk a Nemzetközi Coach szövetség, a ICF által meghatározott coaching kompetenciákkal és etikával.

A tanfolyam ezen részének befejezéseként belekezdünk az önazonos és hatékony személyes márka felépítésébe, és elindítjuk saját coach praxisunkat is. Egy üzleti modell (stratégia) alapján megnézzük azt, hogy milyen tervezés szükséges egy vállalkozás elindításához és fenntartásához. Példákat nézünk ügyfélszerzési módszerekről, egyéni és csoportos feladatokkal, majd egyéni konzultációval kerülnek a résztvevők lépésről-lépésre egyre közelebb egy önazonos és eredményes (marketing) kommunikációhoz.

A modul során az alábbi témaköröket érintjük:

- coaching folyamatmodellek megismerése,
- különböző coaching módszertanok elsajátítása,
- kérdezéstechnika,
- aktív hallgatás és gestalt coaching alapú visszajelzések,
- érzelmek és megérzések szerepe a coachingban,
- kreatív coaching eszközök (Lego, Dixit Kártyák, T-modell, Értékkerék, stb.),
- NLP modalitások és szubmodalitások használata a coachingban,
- coaching az online térben,
- pszichodráma szerepe a coachingban,
- kompentecia határok és pszichológiai szempontok a coachingban,
- mindfulness alapú érzelmi intelligencia coaching,
- brandépítési, önazonos sales és marketing ismeretek,
- mentorálás/tanácsadás szerepe a coaching mellett.

A modul elvégeztével képes leszel hatékony, valódi segítséget és támogatást nyújtó coach beszélgetéseket vezetni, valamint tudatosan felépíteni praxisodat.

A modul időtartama: 6 hét, összesen 76 + 41 óra.

A modul elvégzése kötelező.

A modul vizsgával zárul.

Tanfolyamunk ezen része során olyan hiteles szakemberek képzését tűzte ki célul, akik másokat segíthetnek a hozzájuk illő hivatás megtalálásában és szenvedélyes gyakorlásában. 

Az első szakaszban megosztjuk, hogy miképp segítsünk azon ügyfeleink számára, akik burnoutban szenvednek, vagy akár teljes karrierváltáson törik a fejüket.
Megismerjük a burnout folyamat állomásait, valamint azt, hogy milyen módszerekkel lehetséges támogatást nyújtani a coacheeknak ilyen helyzetekben. Ez követően felfedezzük, hogy milyen módszerekkel, kérdésekkel, gyakorlatokkal lehetséges őket közelebb vinni ahhoz a hivatáshoz, amely leginkább illik majd hozzájuk a jelen és következő életszakaszukban. Áttekintjük a Flow élmény összetevőit és annak módszereit, hogy miképp építsük azt be a munkavégzésünkbe.

A második szakaszban a karriertervezés szakmai részével folytatjuk a képzést. Ebben a modul részben azzal foglalkozunk, hogy miképp nyújtsunk hatékony támogatást akkor, ha ügyfelünk a karrierrel, munkával kapcsolatos célok megvalósítása során elakadást tapasztal.
Gyakorlati eszközök segítségével megismerkedünk azzal, hogyan tudjuk a coaching beszélgetés során elérni, hogy az ügyfél egyre tudatosabbá váljon a karrierjével kapcsolatos értékei, erőforrásai, gondolkodásmódja, magatartása, döntési stílusa, valamint érzelmei terén.

A későbbiekben karrier coaching leggyakoribb témáját, a karrier átmenetek kezelését tekintjük át: mire helyezzük coach-ként a fókuszunkat, és miben tudjuk az ügyfél felkészültségét támogatni az állásváltás területén.
Átvesszük, hogy miért van jelentősége egy álláskeresési stratégia felállításának, amihez kapcsolódva kitérünk a megfelelő önéletrajz és motivációs levél lényeges szempontjaira, elemeire. 

A folytatásban megismerkedünk az időgazdálkodás önismereti és coaching gyakorlataival, megoldásaival, valamint a vállalkozásépítés és -indítás alapjaival. A modult az üzletépítés és a coaching gyakorlatban megjelenő pénzügyi alapismereteivel zárjuk le.

A modul elvégeztével képes leszel segítséget nyújtani és coach beszélgetéseket vezetni a hivatás és karrier területén felmerülő problémák és kihívások esetén.

A modul időtartama: 5 hét, összesen 20 + 2 óra.

A modul elvégzése nem kötelező.

A modul vizsgával zárul.

Ebben a modulban felfedezzük a kapcsolatainkat befolyásoló lelki, hormonális, pszichés tényezőket és megtanuljuk, hogy mely belvilági és gyakorlati lépéseken keresztül lehet azokat tartósan pozitív irányba fejleszteni.

A tanfolyam ezen részében figyelmet szentelünk majd a kortárs globális folyamatok emberi kapcsolatokra gyakorolt hatásának, a folytatásban pedig a párkapcsolatra helyezzük a hangsúlyt, megismerjük az abban zajló folyamatokat, valamint azon coaching és egyéb módszereket, amelyek használatával fejleszthetjük azt.

Ezt követően közösen gyakoroljuk a páros és egyéni, az emberi kapcsolatok javítására fókuszáló coaching gyakorlatokat.

Ezt követő alkalommal megismerkedünk a családpszichológiai alapfogalmakkal és ezeknek a coaching relevanciájával. Foglalkozunk a családdal, mint rendszerrel, és áttekintjük a család szerkezetét. Mindemellett végigtekintünk egy családi életciklust, és ennek mentén a coachingban lehetségesen megjelenő kihívásokat és célokat.
A folytatásban a tranzakcióanalízis alapfogalmait tekintjük át és ezek segítségével gyakorlatot szerzünk a coachingban is megjelenő kommunikációs játszmák felismerésében és kezelésében. Áttekintjük az énállapotokat, az alap játszmákat, a tranzakciók lehetőségeit és formáit, majd ezt követően különböző eszközök segítségével gyakorolunk önismeret és kliens szempontból is.

A modul következő részében a konfliktuskezelés és asszertív kommunikációval foglalkozunk. Dolgozunk majd a mindennapi konfliktusainkkal és játszmáinkkal, illetve azok életünkre gyakorolt hatásaival, belemélyedünk a konfliktus kezelési stratégiákba.

A modul záró részében megismerkedünk az intimitás coaching megoldásaival is.

A modul elvégeztével képes leszel segítséget nyújtani és coach beszélgetéseket vezetni az emberi kapcsolatok területén felmerülő problémák és kihívások esetén.

A modul időtartama: 6 hét, összesen 24 + 4 óra.

A modul elvégzése nem kötelező.

A modul vizsgával zárul.

A modul kezdetén hallgatóinkkal megismertetjük a coaching szempontból is releváns korszerű és hatékony mozgásformákat, és hogy melyiket milyen céllal érdemes választani.
Foglalkozunk az egészségmegőrzés főbb területeivel, a prevencióval, a szűrővizsgálatok, az anti-aging jelentőségével, valamint a biológiai önismeret és a személyes felelősségvállalás elmélyítésével az egyéni egészségmegőrző folyamatban.

A modul a pszichoszomatikus tünetek felismerésének elméletével folytatódik, ezt követően figyelmünket a tudatos táplálkozás alapjai felé fordítjuk.
A modult a stílusos, ízléses megjelenéssel kapcsolatos ismeretekkel folytatjuk.

A záró alkalom során megismerkedünk majd azon coaching technikákkal, amelyek során a testünk használatával, és különböző kreatív mozgások alkalmazásával támogatjuk ügyfelünket.
Ezen technikákat, azok elméleti alapjainak elsajátítása után közösen és egyénileg is gyakoroljuk.

Alapelvünk, hogy ha szeretnénk egyensúlyt teremteni, és minden életterületünkön felelősséget vállalva élni, akkor a testünk egészségét, fittségét és a hozzánk korban, és stílusban illő megjelenést sem hanyagolhatjuk el.

A modul során a következő ismeretekkel és gyakorlatokkal találkozol majd:

- dietetikus elméleti és gyakorlati foglalkozása,
- pszichoszomatikus tünetek felfedezése,
- coaching során alkalmazható, testünk használatára fókuszáló coaching technikák,

- irodai egészség kialakítása, valamint a legfontosabb táplálékkiegészítők megismerése,
- különböző edzésmódszerek elméleti áttekintése,
- stylist által vezett stílustanácsadás.

A modul során kiemelt figyelmet fordítunk a Corporate Health témakörre is.
A corporate health és wellbeing kialakítása sok esetben döntő jelentőségű lehet a mindennapi közérzetünk és a munkavállalói élményünk tapasztalásában, ezért tanfolyamunk során hangsúlyt fektetünk ezen területre is.
Megismerkedünk azon módszerekkel és megoldásokkal, amelyek tervezésével és alkalmazásával munkavállalóink számára egészségesebbé, élhetőbbé és komfortosabbá tehetőek a munkakörülmények.

A modul időtartama: 2 hét, összesen 20 óra.

A modul elvégzése nem kötelező.

A képzés hatodik modulja az üzleti környezetben zajló coach beszélgetések vezetésére készíti fel a résztvevőket.

A modul első részében közösen megismerjük az üzleti világ szereplőit, azt, hogy milyen célok mozgatják őket és milyen kulcsfontosságú döntéseket hoznak egy vállalati működést tekintve, amely természetesen jelentős hatással van minden munkavállalóra, leendő ügyfeleidre. 

Ezt követően áttekintjük, mivel egészülnek ki egy business coach kompetenciái, valamint, hogy miben tér el a business coaching folyamat a life területen tanultakhoz képest. Esettanulmányokon keresztül felfedezzük, hogy melyek a tipikus, különböző vállalati környezetben előforduló coaching helyzetek, majd megnézzük a megoldásokat is néhány gyakori témában (delegálás, önbizalom növelés).

Miben más csoportokkal dolgozni, mint egyénekkel? A folytatásban lehetőség van bepillantani egy teamcoaching folyamat működésébe, megtapasztalni azt, hogy mit jelent a csoportdinamika, és közösen ránézni arra, hogy milyen szerepe lehet a folyamatban egy segítő szakembernek.

A képzés folytatásában konkrét módszereket és technikákat veszünk végig, hogy az ügyfeleket támogatni tudjuk a változáskezelésben és a szervezeti transzformációk során, később pedig a generációs különbségek feloldásáról tanulunk majd. Ezt követően napjaink egy leghangsúlyosabb témájába, az agilitásban és az agilis coach módszertanában mélyedünk el.

A képzés ezen modulját az egyik leghatékonyabb team coaching módszertan, az akciótanulás gyakorlásával folytatjuk, zárásként pedig megismerjük a modern, Teal szervezetek működését és a szervezeten belüli bizalmi diszfunkciók kezelésének megoldásait.

A modul záróvizsgáját követően ezen tanfolyami rész hallgatóival közösen szakmai gyakorlaton veszünk részt, egy TOP200-as céggel partnerségben.

A modul elvégeztével képes leszel hatékony és eredményes egyéni, illetve csoportos business coaching beszélgetések vezetésére.

A modul időtartama: 6 hét, összesen 28 + 6 óra.

A modul elvégzése nem kötelező.

A modul vizsgával zárul.

A Team coach modul során megismerkedünk és gyakoroljuk azokat a technikákat, amelyeket hatékonyan tudunk csoportos és team coaching programok során használni. Ezen felül továbbá megosztjuk Veletek, mi a különbség a csoportos coaching, a team coaching és a tréning között. 
Ezen fejlesztési forma közelebb áll a coachinghoz, mint a tréninghez, és kiváló indulási alapot jelenthet azok számára, akik eddig egyéni üléseket vezettek, ám a jövőben szeretnének csoportokkal is foglalkozni.

Ezen képzési rész során komplex tudást és gyakorlatot osztunk meg hallgatóinkkal, amely a megrendelői igények felmérésétől, a folyamattervezésen át, egészen a team coaching ülések során felmerülő nehéz helyzetek kezeléséig tart.

A modul során megismerjük és gyakoroljuk az action learning módszertanát is, amely az egyik leghatékonyabb eszköz, amennyiben egy csoport erejét és tudását szeretnénk felhasználni az egyén problémájának megoldására.

Ezen képzési rész során üzleti szemlélettel is dolgozunk, és ebből fakadóan betekintést nyerünk a jelenkor két legfontosabb tényezőjének, az agilitásnak és a rezilienciának az elméleti és gyakorlati megközelítéseibe.
 

Ezen tematikai rész elvégzése után képes leszel felkészülten vezetni Team coaching üléseket és coaching eszközökkel támogatni csoportokat.

 

A modul időtartama: 5 hét, összesen 40 + 20 óra.

A modul elvégzése nem kötelező.

A modul vizsgával zárul.

A coaching szemléletű employee experience szakértő tanfolyam olyan szakemberek képzését tűzte ki célul, akik képesek a munkavállalói élmény és a munkatársak elköteleződésének növelésére, valamint az adott vállalat versenyképességének javítására és fokozására. 
Képzési modulunk ezen szakmára, hivatásra készíti fel hallgatóinkat.


Az utóbbi években a vállalatok és a szervezetek életében új kihívások jelentek meg (pandémia, gazdasági nehézsségek), amelyek megoldása már sok esetben különálló szaktudást igényel, és ennek eredményeként a közelmúltban új területek, szakmák keletkeztek.

Nem túlzás azt állítani, hogy a legnagyobb kihívást jelentő feladatokkal azon szakemberek találkoznak, akiket az alábbi területek megértésével, fejlesztésével bíznak meg: 

  • megfelelő munkaerő megszerzése,
  • munkaerő fluktuáció mérséklése,
  • változáskezelés, reziliencia fejlesztése,
  • munkavállalóik közötti generációs különbségek áthidalása,
  • szervezeten belüli elköteleződés növelése,
  • employer branding kialakítása,
  • motiváció, kreativitás fejlesztése,
  • cégen belüli karrier lehetőségek kialakítása,
  • stresszkezelés,
  • corporate health és wellbeing kialakítása.

A munkavállalók tapasztalatainak megértése, feldolgozása, és az ezekből fakadó fejlesztési lépések megtétele kulcsfontosságú a versenyképesség fokozására törekvő vállalatok számára. A pozitív munkavállalói élmény biztosítása jelenleg a leghatékonyabb módja annak, hogy a vállalatok vonzóak és hitelesek maradjanak a munkaerőpiacon, ami alatt nemcsak az új szakemberek megszerzését értjük, hanem a már képzett alkalmazottak megtartását is.

A közelmúltban, már hazánkban is elkezdték kidolgozni a cégek azt az új koncepciót, amely összefogja ezen területek szakértelmét, akár külön erre a területre fókuszáló vállalati pozíciót is létrehozva. Ez az ún. Employee Experience megközelítés és szemléletmód: a munkavállalói élmény középpontba helyezése, megtervezése és megvalósítása.

Ez az új szakmai terület dinamikusan fejlődik, és az ide sorolható feladatok köré intenzíven bővül. Egyre több szervezet ismeri fel, hogy munkaerőpiaci pozícionálásuk, a kollégák motiválása, és legfőképpen a fluktuáció csökkentése érdekében hangsúlyosabban kell foglalkozniuk ezzel a területtel, így ennek eredményeképp ezen hivatás jelenleg az egyik legkeresettebb és legpiacképesebb a humán területre fókuszáló foglalkozások között. 

A hazánkban is működő multinacionális vállalatok közül többen rendelkeznek már ezért a területért részben vagy egészben felelős szakemberekkel, azonban a kis- és középvállalkozások körében is egyre igényeltebbé válik az ilyen jellegű szakértelemmel és gyakorlattal rendelkező munkaerő.

Ezen képzési modul részt egy „éles" piaci környezetben lezajló szakmai gyakorlattal zárjuk, amely során lehetőséget biztosítva hallgatóink számára megszerzett tudásuk történő kamatoztatására.

A modul időtartama: 9 hét, összesen 32 óra.

A modul elvégzése nem kötelező.

A modul vizsgával zárul.

Érdeklődöm a képzés iránt

Jelentkezés

Nyílt napra jelentkezem

Jelentkezés

Jelentkezem a képzésre

Jelentkezés

Korábbi tanfolyam képek

Moduláris Life, Business és Team coach képzés - 2023
Moduláris Life, Business és Team coach képzés - 2023
Moduláris Life, Business és Team coach képzés - 2023
Moduláris Life, Business és Team coach képzés - 2023
Moduláris Life, Business és Team coach képzés - 2023
Moduláris Life, Business és Team coach képzés - 2023
Moduláris Life, Business és Team coach képzés - 2023
Moduláris Life, Business és Team coach képzés - 2023
Moduláris Life, Business és Team coach képzés - 2023
Moduláris Life, Business és Team coach képzés - 2023
Moduláris Life, Business és Team coach képzés - 2023
Moduláris Life, Business és Team coach képzés - 2023
Moduláris Life, Business és Team coach képzés - 2023
Moduláris Life, Business és Team coach képzés - 2023
Moduláris Life, Business és Team coach képzés - 2023
Moduláris Life, Business és Team coach képzés - 2023
Moduláris Life, Business és Team coach képzés - 2023
Moduláris Life, Business és Team coach képzés - 2023
Moduláris Life, Business és Team coach képzés - 2023
Moduláris Life, Business és Team coach képzés - 2023
Moduláris Life, Business és Team coach képzés - 2023
Moduláris Life, Business és Team coach képzés - 2023
Moduláris Life, Business és Team coach képzés - 2023
Moduláris Life, Business és Team coach képzés - 2023
Moduláris Life, Business és Team coach képzés - 2023
Moduláris Life, Business és Team coach képzés - 2023
Moduláris Life, Business és Team coach képzés - 2023

Beszámolók

„Számomra a Moduláris Life és Business coach képzés sokkal többet adott, mint amire számítottam. 
A komplex és a sokszínű tananyag rengeteg betekintést ad a különböző coaching irány…

Elolvasom
feedbacks/feedback-16408.jpg
Gabriella

Moduláris Life, Business és Team coach képzés

„Ha csak fejben élnék, ezt mondanám, hogy három érv miatt döntöttem a Moduláris coach képzés mellett: a rengeteg gyakorlat, a self-branding támogatás, és az Alumni csoport miatt. 
Ezek mind n…

Elolvasom
feedbacks/feedback-19679.jpg
Zelma

Moduláris Life, Business és Team coach képzés

Alapjaiban változik meg a szemléletmódod, az életed, ha úgy döntesz legyen része életednek ez a képzés. Támogató közösségre, elfogadó légkörre is rátalálsz, é…

Elolvasom
feedbacks/feedback-31958.jpeg
Szilvia

Moduláris Life, Business és Team coach képzés

Több éve foglalkozom önismerettel, korábban részt vettem számtalan személyiségfejlesztéssel kapcsolatos szakember képzésen, és teljes őszinteséggel állíthatom, hogy amit az Élet-…

Elolvasom
feedbacks/feedback-98750.jpeg
Ágnes

Moduláris Life, Business és Team coach képzés

Amikor elhatároztam, hogy beíratkozom egy coachképzésre, valami olyat kerestem a piacon, ami minél átfogóbb, komplexebb ismeretanyagot adhat. A képzés során a legtöbb elvárásom beigazolódott…

Elolvasom
feedbacks/feedback-16784.jpeg
Tina

Moduláris Life, Business és Team coach képzés